Vahvistaen vahvaksi - erityispedagogisen osaamisen kehittäminen

Projektin tiedot

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen henkilöstön erityispedagogista osaamista lasten ja nuorten oppimiseen ja käyttäytymiseen liittyvissä haasteissa. Tarkoituksena on, että osallistujat saavat käyttöönsä tutkitusti toimivia menetelmiä ja työtapoja, joilla he voivat tukea lasten ja nuorten osallisuutta omassa oppimisympäristössään. Tavoitteena on, että opetushenkilöstön osaamisen vahvistuminen heijastuu lasten ja nuorten hyvinvointiin ja oppimiseen sekä henkilöstön työhyvinvointiin. Tavoitteena on myös oppia hyödyntämään monialaista yhteistyötä ja oppimista tukevan kuntoutuksen keinoja sekä vahvistaa oppilaan ja huoltajan osallisuutta.

Hankkeen koulutusosiot:
1) Neurokirjon lapsen ja nuoren kohtaaminen ja hyvinvoinnin vahvistaminen (2 op)
2) Työkalupakkia neurokirjon oppilaan tukemiseen koulussa (2 op)
3) Kehityksellinen kielihäiriö - miten tukea lasta ja nuorta? (2 op)
4) Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus (2 op)
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm04.05.202231.03.2024

Rahoitus

  • Opetushallitus: 34 320,00 €