Vähemmistön sisäisten vähemmistöjen oikeudet: Arktisen alueen alkuperäiskansojen sisäisten ryhmien moniperustainen syrjintä

Projektin tiedot

Kuvaus

Hanke on Suomen ulkoasiainministeriön ihmisoikeusyksikön rahoittama, ja siinä tutkitaan vähemmistöön lukeutuvien arktisen alueen alkuperäiskansojen sisäisten vähemmistöryhmien asemaa sekä perus- ja ihmisoikeustilannetta. Tutkimuksen yhteydessä suoritettavassa tapaustutkimuksessa syvennytään erityisesti Suomessa elävien saamelaisten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen sekä saamelaisten vammaisten henkilöiden tilanteeseen.

Näihin vähemmistöryhmiin lukeutuvat henkilöt ovat erityisen haavoittuvassa asemassa yhteiskunnassa ja ovat myös vaarassa joutua moniperustaisen syrjinnän kohteiksi. Tutkimuksessa yhdistyvät politiikka- ja oikeustieteellinen asiantuntijuus, ja se on lähtökohdiltaan ihmisoikeusperustainen tutkimus, jossa käytetään osallistuttavia menetelmiä kuten ryhmien edustajista koostuvia työryhmätapaamisia sekä niitä tukevia haastatteluja. Hankkeen tavoitteena on laatia konkreettisia suosituksia Suomelle tukemaan valtion ihmisoikeusperustaisen kehityspolitiikan eteenpäin viemistä arktisilla alueilla. Lisäksi pyritään löytämään konkreettisia keinoja, joilla moniperustaista syrjintää voitaisiin ehkäistä ja poistaa, ja tukea syrjinnästä kärsineitä henkilöitä. Tutkimuksen pohjalta laadittavan loppuselvityksen julkaisuseminaari toimii myös perus- ja ihmisoikeuskoulutusseminaarina, jossa tuodaan tietoa virkamies- ja päätöksentekotasolle näiden kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ryhmien tilanteesta.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.12.201631.12.2017

Rahoitus

  • Ulkoministeriö: 25 000,00 €

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.