Uudet rajat kohti resilienttiä ja oikeudenmukaista yhteistä arktista tulevaisuutta (REBOUND)

Projektin tiedot

Kuvaus

REBOUND - Uudet rajat kohti resilienttiä ja oikeudenmukaista yhteistä arktista tulevaisuutta -konsortiohankkeessa vastataan ilmastonmuutoksesta, biologisen monimuotoisuuden vähenemisestä ja niihin liittyvistä maankäytön muutoksista johtuviin sosiaalisiin ja taloudellisiin haasteisiin. Oikeudenmukaisen vihreän siirtymän onnistumiseksi hankkeessa tutkitaan, mitä "oikeudenmukaisuus" tarkoittaa eri toimijoiden näkökulmasta: miten riskit, hyödyt ja haitat jakautuvat ja miten ne huomioidaan suunnittelussa ja päätöksenteossa. Asioita ja ilmiöitä lähestytään poikkitieteellisesti ja yhteissuunnittelun keinoin. Tutkimuksen painopiste on Pohjois-Suomessa. Hankekonsortioon kuuluvat Lapin yliopisto (yksiköt Arktinen keskus, Taiteiden tiedekunta ja Kasvatustieteiden tiedekunta), Helsingin yliopisto, Suomen Ympäristökeskus SYKE ja Luonnonvarakeskus LUKE. Konsortiota johtaa yliopistotutkija Tanja Joona Arktisesta keskuksesta. REBOUNDIN Kasvatustieteiden tiedekunnan osaprojekti professori Pigga Keskitalon johdolla keskittyy erityisesti sukupolvien väliseen oikeudenmukaisuuteen sekä ympäristökasvatukseen (konsortiohankkeen työpaketti 4). 
Tutkimuskohteena ovat erityisesti lasten, nuorten ja ikääntyneiden osallistaminen vihreästä siirtymästä käytävään keskusteluun. Työpaketissa tehdään tiivistä yhteistyö muiden työpakettien kanssa. Osaprojektissa koordinoidaan työpajojen toteutusta sisältäen mm. luontokuvasarjat sekä hyödynnetään yhteistyössä muiden osaprojektien kanssa kehitettäviä tiedon yhteistuottamisen työkaluja.
Työpakettiin kuuluu taiteellinen dokumentointi ja näyttely, jossa yhteistyö erityisesti Lapin ylipiston Taiteiden tiedekunnan ja yhteistyöpartnerien kanssa on keskeistä. Lisätietoja: Professori Pigga Keskitalo. Yhteystiedot: pigga.keskitalo(at)ulapland.fi
Puh. +358404844153
AkronyymiREBOUND KTK
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01.10.202330.09.2026

Rahoitus

  • SUOMENAKATEMIA: 226 809,00 €