Työelämäjaksoja ja työssäoppimista yliopisto-opintoihin

Projektin tiedot

Kuvaus

"Tyyli - työelämäjaksoja ja työssäoppimista yliopisto-opintoihin" –hanke haluaa parantaa opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja tasapuolisia työllistymismahdollisuuksia sekä opiskelumotivaatiota ja edistää opintojen etenemistä. Nämä kaikki ovat kytkeytyneitä toisiinsa. Tavoitteena on mahdollistaa opiskelijoille tasavertaisesti hyvät lähtökohdat työmarkkinoille jo opiskelunsa aikana. Erityishuomio kohdistetaan aloille, jotka eivät suoraan valmista tiettyyn ammattiin.

Hankkeessa on mukana kuusi yliopistoa: Aalto-yliopisto, Lapin yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Turun yliopisto. Näiden yliopistojen yhteisen kehittelyn avulla pyritään saamaan aikaan uusia harjoittelun ja työelämäjaksojen toimintamalleja yliopistojen koulutusohjelmiin. Opintojen aikainen kuten kesäaikainen työssäkäynti halutaan tehdä tavoitteelliseksi ja arvioida saatu työkokemus työssä tapahtuvan oppimisen näkökulmasta (opinnollistaminen). Tällöin työkokemus voidaan myös opintopisteyttää ja siten edistää opintojen etenemistä tutkintojen suoritusaikojen lyhentymisen ja opintojen työelämäkytkennän lisääntymisen kautta.

Tavoitteena on parantaa koulutusohjelmien työelämäkytkentää ja tukea koulutuksen johtoa opetussuunnitelmien kehittämisessä. Hankkeessa kehitettävä ja toteutettava koulutus lisää opettajien työelämäosaamista ja parantaa heidän valmiuksiaan suunnitella ja toteuttaa työelämälähtöisiä opintojaksoja, luoda työelämäkontakteja sekä tukea opiskelijan urasuunnittelua ja työllistymistä. Työnantajien ja yritysten edustajia otetaan aiempaa systemaattisemmin ja laajemmin mukaan opetussuunnitelmatyöhön ja opintojen suunnitteluun ja toteutukseen.

Hankkeen kehitystyön tulokset tehdään valtakunnallisesti levitettäviksi toimintamalleiksi. Hankkeessa kehitettyjä työelämäyhteistyöhön ja työelämäosaamiseen liittyviä käytäntöjä ja toimintatapoja voidaan laajentaa otettavaksi käyttöön useissa eri koulutusohjelmissa ja Suomen koko yliopistokentässä.

Hanke tukee yliopistojen välistä osaamisen vaihtoa ja mahdollistaa valtakunnallisesti yliopistojen välisten yhteistyömallien syntymistä. Hanke luo uusia toimintatapoja yliopisto-opetuksen ja työelämän edustajien väliselle yhteydenpidolle ja yhteistyölle.

Toimenpiteet ovat hankkeessa mukana olevien yliopistojen strategioiden sekä hallitusohjelman, maakuntaohjelmien ja Lappi-sopimuksen mukaisia. Hanke tukee Itämeri- ja Pohjois-Suomen -strategioita sekä EU:n kymmenvuotista Eurooppa 2020 kasvustrategiaa, jonka avulla pyritään mm. vahvistamaan EU:n kilpailukykyä ja työllisyyttä.

AkronyymiTyyli
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.04.201530.09.2018

Rahoitus

  • Euroopan sosiaalirahasto ESR: 133 599,00 €

Tieteenala

  • Yleinen kasvatustiede
  • Monitieteinen
  • Liiketaloustiede

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.