Tuottavuutta ja vetovoimaa kuntatyöhön toimistotyötä kehittämällä

Projektin tiedot

Kuvaus

Tuottavuutta ja vetovoimaa kuntatyöhön toimistotyötä kehittämällä-hankkeessa luodaan kuntien yhteinen visio ja raamit tulevaisuuden toimistotyölle ja rakennetaan sen pohjalta kuntien yhteinen toimistotyön malli. Yhdessä rakennettu malli mahdollistaa kuntien nykyistä tiiviimmän yhteistyön toimistotyön kehittämisessä ja toimistopalveluiden tuottamisessa. Tavoitteena on parantaa kuntien sähköisten järjestelmien hallintaa ja niihin liittyvää osaamista sekä hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia laajemmin. Hankkeessa edistetään työhyvinvointia ja tuetaan työssä jaksamista työprosessien selkiyttämisellä, osaamisen kehittämisellä sekä tiimityöskentelyä tukien. Myös esimiehiä tuetaan jatkuvan muutoksen johtamisessa.

Hankkeen tuloksena pilottikuntien toimistotyön prosessit ja tehtävät selkeytyvät ja yhtenäistyvät eri hallintokuntien ja kuntien välillä. Myös sähköisten järjestelmien hallittavuus ja hyödynnettävyys paranee ja erityisesti toimistotyöntekijöiden digiosaaminen syvenee/laajenee.

Lapin yliopisto toteuttaa Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Tuottavuutta ja vetovoimaa kuntatyöhön toimistotyötä kehittämällä -hankkeen yhteistyössä Pellon, Posion, Sallan ja Ylitornion kanssa.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.08.202030.04.2023

Rahoitus

  • Euroopan sosiaalirahasto ESR: 165 299,00 €
  • Useita kuntia: 32 728,00 €