Tieto ympäristön käytön suunnittelussa ja päätöksenteossa

Projektin tiedot

Kuvaus

Hankkeessa selvitettiin käynnissä olevien ympäristöhankkeiden (mm. maankäyttö, kaavoitus, YVA-menettely) kautta, mitä tietolähteitä päätöksentekoprosesseihin sisältyy, millä periaatteilla ja menetelmillä tiedonkulku toteutuu hallinnon, toiminnanharjoittajien, paikallisasukkaiden ja tutkimuksen tuottajien kesken sekä miten tutkimustietoa hyödynnetään päätöksenteon eri vaiheissa.
Hanketta rahoitti Euroopan aluekehitysrahasto.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.01.201031.12.2012