Taitoja toimivaan vuorovaikutukseen, keinoja kohtaamiseen

Projektin tiedot

Kuvaus

Hanke vahvistaa opetus- ja kasvatusalan henkilöstön osaamista myönteiseen ja toimivaan vuorovaikutukseen, haastaviin kasvatustilanteisiin sekä tunnetaitoihin ja kohtaamiseen liittyen. Tavoitteena on antaa osallistujille menetelmiä näiden vahvistamiseen ja vuorovaikutuksen kehittämiseen. Osallistujat saavat koulutuksista ajankohtaista, tutkimukseen perustuvaa tietoa vuorovaikutuksen merkityksestä oppimis- ja kasvatusyhteisöissä ja monipuolisia työkaluja toimivan, kasvua ja kehitystä tukevan viestinnän kehittämiseksi. Osa koulutuksista toteutetaan etä- ja osa lähitoteutuksina ja ne sisältävät omaan työhön sovellettavia oppimistehtäviä. Hankkeen kohderyhmänä on varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen henkilöstö.

Hankkeen koulutusosiot:
1) Haastavat kasvatustilanteet - ymmärrystä ja myönteisiä keinoja työkalupakkiin (2 op)
2) Tunnetaidot ja kohtaamisen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa (3 op)
3) Kiusaamisen kitkeminen ja myönteisen vuorovaikutuskulttuurin rakentaminen (2 op)
4) Vanhempien ja kasvatushenkilökunnan vuorovaikutuksen vahvistaminen (2 op)
5) Toimiva koulu - työkaluja toimivan vuorovaikutuksen kehittämiseen (2 op
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm04.05.202231.12.2023

Rahoitus

  • Opetushallitus: 41 248,00 €