Taito toimia - valmiuksia elvytykseen ja hätätilanteissa toimimiseen peruskouluihin ja toiselle asteelle

Projektin tiedot

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on tarjota Lapin alueen opetustoimen henkilöstölle osaamista ja taitoja vahvistavaa elvytyskoulutusta. Koulutuksissa henkilöstö oppii, miten elvytetään ja toimitaan erilaisissa hätätilanteissa. Koulutukset vahvistavat valmiuksia ja rohkaisevat käyttämään opittuja taitoja. Osallistujat saavat valmiudet opettaa näitä asioita opetusryhmissään ikätasoisesti ja integroida näitä sisältöjä osaksi eri oppiaineiden opetusta. Koulutusosion 1 Taitoja hätätilanteissa toimimiseen alakouluun sisältö painottuu hätätilanteissa toimimiseen pienten oppilaiden ikä ja valmiudet huomioiden. Se tarjoaa monipuolisesti tietoa elvytystaitoihin liittyen ja antaa osallistujalle valmiudet toteuttaa elvytysopetusta ja hätätilanteissa toimimista osana opetustaan. Koulutusosion 2 Elvytystaitoja yläkouluun ja koulutusosion 3 Elvytystaitoja toiselle asteelle sisällöt painottuvat elvytykseen liittyviin asioihin, protokollaan ja defibrillaattorin käyttöön. Ne tarjoavat myös tietoa elvytystaitoihin liittyen antaen osallistujalle valmiudet toteuttaa elvytysopetusta ja hätätilanteissa toimimista osana opetustaan. Kunkin osion koulutuspäivät sisältävät erilaisia tapausselostuksia, esimerkkejä sekä käytännön harjoittelua. Koulutukset toteutetaan lähitoteutuksina Rovaniemellä (KO 1-3), Kittilässä (KO1), Sodankylässä (KO2) ja Torniossa (KO3). Hankkeen tuloksena Lapin opetustoimen henkilöstön sekä lasten ja nuorten elvytystaidot ja taidot toimia hätätilanteissa vahvistuvat.
LyhytotsikkoTaito toimia
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm30.11.202331.12.2025

Rahoitus

  • Opetushallitus: 24 138,00 €