Suo, susiraja ja segregaatio - tutkimus- ja kehittämishanke

Projektin tiedot

Kuvaus

Syrjäytymistä koskevaa tietoa ei juurikaan ole syrjäytymiseen liittyvän sukupuolisidonnaisen problematiikan tunnistamiseksi aluenäkökulmasta. Koulutus- ja työmarkkinoiden jakaantuminen sukupuolen mukaan ei aiheuta ainoastaan yksilötason valintarajoitteita, vaan myös esteen osaamisen tehokkaalle käytölle, oikeanlaiselle kohdentumiselle ja työmarkkinoiden joustavalle toiminnalle, jotka voivat myös vahvistaa työvoiman ja työpaikkojen kohtaanto-ongelmia.
Hankkeessa on kaksi osaa. Ensimmäisessä osassa etsimme tietoa Kainuussa vallitsevan segregaation tilasta, eli siitä, kuinka vahvasti ja millä tavalla Kainuun työmarkkinat ja koulutus ovat jakautuneet nais- ja miesvaltaisiin aloihin. Tämänlaisia selvityksiä on jo tehty Suomessa esimerkiksi Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan alueella, mutta selvitys on ensimmäinen laatuaan Kainuussa. Hankkeen toisessa osassa etsimme tietoa siitä, mitkä ovat syrjäytymisen syyt ja seuraukset Kainuussa ja Lapissa. Selvitämme myös, mitä eroa on miesten ja naisten syrjäytymisellä. Molemmat selvitykset tähtäävät konkreettisten toimenpiteiden määrittelyyn segregaatio- ja syrjäytymisilmiöiden lieventämiseksi, ja tätä kautta Kainuun ja Lapin työllisyystilanteen parantamiseksi.
Yritys ja yliopistoyhteistyö hankkeen toteutuksessa yhdistää liiketaloudellisen, tieteellisen tutkimuksellisen osaamisen, jonka vahvuutena on tuottaa uudenlaisia innovaatioita ja tapoja kehittää alueen elinkeinorakennetta ja tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Tärkeimmät tulokset

Selvitykset:
a)Kainuun alueen sukupuolten mukaiset työn jaot ja järjestykset
b) Syrjäytymisen syyt ja seuraukset Kainuussa ja Lapissa - mitä eroa on miesten ja naisten syrjäytymisellä
Molemmat selvitykset tähtäävät konkreettisten toimenpiteiden määrittelyyn segregaatio- ja syrjäytymisilmiöiden lieventämiseksi, ja tätä kautta Kainuun ja Lapin työllisyystilanteen parantamiseksi.

AkronyymiSuoSegret
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.08.201731.03.2020

Rahoitus

  • Euroopan sosiaalirahasto ESR: 109 314,00 €

Tieteenala

  • Sosiologia
  • Sosiaalityö
  • Nais- ja sukupuolentutkimus
  • Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede, ml. yhteiskuntatieteellinen ympäristöntutkimus