States’ Practice of Human Rights Justification: a study in civil society engagement and human rights through the lens of gender and intersectionality

Projektin tiedot

Kuvaus

Horisontti EUROOPPA -rahoitteinen "Human Rights Justifications" (HRJust) hankkeessa tutkitaan, miten valtiot käyttävät ihmisoikeusnarratiiveja ja -retoriikkaa hallinnon välineinä perustellessaan ja oikeuttaessaan poliittista päätöksentekoa. Ihmisoikeusperustelujen käyttö hallinnon välineenä asettaa haasteen toisen maailmansodan jälkimainingeissa luoduille ihmisoikeuksia koskeville perusperiaatteille, jotka suunniteltiin suojelemaan yksilöitä valtion loukkauksilta.

Hankkeessa tunnistetaan ihmisoikeussääntelyn puutteita ja tarkastellaan geopoliittisia tekijöitä, jotka vaikuttavat valtioiden ihmisoikeusperustelujen (HRJ) käyttöön. Hankkeessa pyritään kehittämään kattava HRJ-teoria ja edistämään kansalaisyhteiskunnan ja sidosryhmien osallistamista kiinnittäen huomiota etenkin intersektionaalisuuteen ja sukupuoleen. HRJust:n tavoitteena on luoda Euroopan unionille suosituksia, jotka tukevat monikansallisen ihmisoikeusjärjestelmän perustamista ja transnationaalisen demokraattisen hallinnon edistämistä. Käsittelemällä näitä kriittisiä kysymyksiä HRJust edistää ihmisoikeuksien suojelua ja demokraattisia periaatteita globaalissa kontekstissa.


AkronyymiHRJust
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01.03.202328.02.2026

Rahoitus

  • EUROOPANKOMISSIO: 301 052,50 €

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.