Sovittelu ja restoratiivinen toimintakulttuuri kasvatus- ja opetusyhteisössä; Kohti eheyttävän kohtaamisen kulttuuria

Projektin tiedot

Kuvaus

Hankkkeen lähtökohtana on rakentaa kohtaamisen kulttuuria kaikkien yhteisön jäsenten turvallisuutta ja oikeutta osallisuuteen vahvistaen. Restoratiiviseen teoriaan pohjaavat käytännöt sekä sovittelu arjen konflikteissa ovat menettelyjä, joiden on tutkimuksin osoitettu tuovan merkittävää kulttuurista, sosiaalista ja tiedollista pääomaa opettajien ja oppilaiden yhteiseen arkeen ja vuorovaikutukseen. Syksyllä 2015 julkaistun Euroopan Komission rahoittaman ja eurooppalaiseen tutkimustyöhön perustuvan EU:n lapsiystävällisen ja restoratiivisen mallin mukaisesti koulutus implementoi lapsiystävällistä oikeutta, siihen liittyviä direktiivejä, suosituksia ja käytänteitä kouluyhteisöihin.

Hanke antaa teoreettiset lähtökohdat sekä käytännön menetelmiä kouluyhteisön työrauhan ja hyvinvoinnin edistämiseen. Lisäksi hanke tuottaa kouluyhteisöihin välitöntä sosiaalista osaamista vuorovaikutukseen ja arjen ristiriitojen selvittelyyn. Restoratiivisella lähestymistavalla opettajat vahvistavat myönteisesti osapuolten kyvykkyyttä ja asiantuntijuutta oman tilanteensa ratkaisussa ja henkilökohtaisessa vastuunotossa, mikä tuottaa voimaantumisen kokemusta leimaantumisen ja syrjäytymisen kokemuksen sijaan. Restoratiivisella lähestymistavalla kehitetään oppilaiden osallisuutta osana yhteisön turvallisuuden ja hyvinvoinnin suunnitelmien toteuttamisessa.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm06.05.202031.12.2021

Rahoitus

  • Opetushallitus: 29 744,00 €