Sosiaalis-ekologisten järjestelmien palautuminen Luoteis-Euraasiassa

  • Forbes, Bruce C (Vastuuhenkilö)
  • Pirnes, Susanna (Tutkija)
  • Grigorjeva, Katrina (Tutkija)
  • Kuoppamaa, Mari (Tutkija)
  • Messhtyb, Nina (Tutkija)
  • Zetterberg, Pentti (Tutkija)

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.

Geo- ja ympäristötieteet

Yhteiskuntatieteet