Projektin tiedot

Kuvaus

STIL-hankkeessa kehitetään lihasvoimin tapahtuvaa kesämatkailua pohjoisessa ja hyödynnetään rajat ylittäviä kulttuuriarvoja retkipyöräilyreittien kartoittamisessa Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisosissa. Hankkeessa pyritään vahvistamaan
matkailu- ja muiden palveluyritysten sekä kuntien yhteistyötä ja verkostoitumista rajojen yli.

Työpajojen ja valmennusten kautta hanke antaa tietoa yrityksille pyöräilyyn liittyvien kohderyhmien tarpeista ja toiveista. Alueen ulkopuolelle levitetään tietoutta
pohjoisten alueiden retkipyöräilymahdollisuuksista ja -kohteista sekä kulttuurista ja luonnosta. Tuloksena on 1) kartoitus ja kuvaus soveltuvista pyöräretkeilyreiteistä (4-5) pohjoisessa niihin liitettyine palvelutarjontoineen ja 2) yritysten verkosto
ja lisääntynyt tietoisuus pyöräilijöiden tarpeista ja pyörämatkailun mahdollisuuksista.

TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.11.202030.09.2022

Rahoitus

  • Euroopan aluekehitysrahasto EAKR
  • Lapin liitto

Tieteenala

  • Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede, ml. yhteiskuntatieteellinen ympäristöntutkimus