Sinni - Monitoimijainen lähiympäristö nuoren omien valintojen lujittajana koulutuksen nivelvaiheessa

Projektin tiedot

Kuvaus

SINNI-hankkeessa tuetaan nuoren minäpystyvyyttä ja tulevaisuusorientaatiota sekä vahvistavien monitoimijaisten lähiympäristöjen rakentumista siirtymävaiheissa. Läpileikkaavana periaatteena on nuorten ja heidän huoltajiensa oman kokemustiedon sekä ohjaus- ja opetushenkilöstön
asiantuntijapääoman tunnistaminen ja kehittäminen.

Hankkeen päätavoitteena on kehittää ja tehostaa opiskelijanohjausta niille nuorille, joilla on tuen tarpeita käyttäytymisen haasteiden, mielenterveyden ongelmien, poissaolojen tai vaikeiden perheolosuhteiden vuoksi tai jotka opiskelevat perus- tai toisella asteella yleisopetuksessa tehostetun ja erityisen tuen avulla. Tavoitteena on rakentaa heidän kasvuaan tukeva monitoimijainen lähiympäristö yhdessä huoltajien, ohjaushenkilöstön ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Hankkeen toimenpiteillä luodaan turvallisia vuorovaikutussuhteita nuoriin ja heidän huoltajiinsa ja tuetaan heitä sekä ennakoivasti että ongelmien syntyessä ammattilaisten kanssa verkostomaisia työtapoja hyödyntämällä.

Hankkeessa on kolme työpakettia, joiden avulla kehitetään koulutuksellisten ja työelämän nivelvaiheiden monitoimijaisia käytäntöjä: 1) monenlaisen tuen tarpeessa olevien nuorten tukemiseen tarkoitettu SINNI-intensiivimalli; 2) nuorten toimijuutta tukeva ja siirtymävaiheen ongelmia ennaltaehkäisevä SINNI-voimavaramalli sekä 3) ammattilaisten valmiuksia kehittävä SINNI-koulutuskokonaisuus.

Hankkeen tuloksena hankkeeseen osallistuneiden nuorten opiskelu- ja toimintavalmiudet ovat lisääntyneet ja heidän oman elämän hallintansa on parantunut, mikä tukee siirtymävaihetta oppilaitoksesta työelämään ja työelämässä pärjäämistä. Hankkeen toimenpiteiden ja opettajien ja muun ohjaushenkilöstön täydennyskoulutuksien myötä henkilöstö on saanut käyttöönsä ja omaksunut uusia ohjaus- ja yhteistyömenetelmiä, SINNI-toimintamalleja, joita he hyödyntävät opiskelijoiden ohjauksessa ja tukemisessa arjessaan.

Hanke toteutetaan Lapin yliopiston ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän / Lapin koulutuskeskus REDU:n yhteistyönä.TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01.08.202330.11.2025

Rahoitus

  • Euroopan sosiaalirahasto ESR: 179 472,00 €