Selvitys perus- ja ihmisoikeustutkimuksesta Suomessa

Projektin tiedot

Kuvaus

Suomen perus- ja ihmisoikeustutkimuksesta tehdään ensimmäistä kertaa selvitys, jossa kartoitetaan eri tieteenaloille levittyvää tutkimusta ja sen tarpeita.

Hankkeessa kerätään tietoa perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvästä 1) nykytutkimuksesta, 2) tulevaisuuden tutkimustarpeista ja 3) tutkimusta tukevista toimista. Tarkoituksena on kehittää perus- ja ihmisoikeustutkimusta Suomessa.
Ihmisoikeuskeskus (IOK) toteuttaa hankkeen yhteistyössä Arktisen keskuksen Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutin (PYVI) kanssa. IOK on itsenäinen ja riippumaton asiantuntija, jonka lakisääteisiin tehtäviin kuuluu perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvän tutkimuksen edistäminen. PYVI on yksi Suomen kolmesta virallisesta ihmisoikeusinstituutista, jossa tehdään perus/ihmisoikeuksiin liittyvää tutkimusta.

Selvitys tehdään alan ihmisiltä kerätyn tiedon perusteella. Hanke antaa tutkijoille mahdollisuuden tuoda esille tutkimustaan, jonka näkyväksi tekeminen hyödyttää yksittäistä tutkijaa, laajemmin koko tutkimusyhteisöä ja tutkimustiedon käyttäjiä, kuten viranomais- ja päätöksentekotahoja.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.01.201630.09.2016

Rahoitus

  • Ihmisoikeuskeskus: 7 308,00 €

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.