Rovaniemi Arctic Spirit – Arktisuuden hyödyntäminen Lapin yritystoiminnan ja näkyvyyden edistämiseksi

Projektin tiedot

Kuvaus

Suomi on Arktisen neuvoston puheenjohtajamaa 2017—2019. Hankkeessa nostetaan puheenjohtajuuteen liittyen Lapin ja sen toimijoiden arktista profiilia. Keskeistä hankkeessa on alueen elinkeinoelämän näkökulma eli yritysten saama hyöty arktisesta tutkimuksesta, kansainvälisistä verkostoista ja koko Lapin arktisen osaamisen esille tuomisesta liiketoiminnan vahvistamiseksi, uuden liiketoiminnan synnyttämiseksi ja uusien asiakkuuksien löytämiseksi. Pitkän aikavälin tavoitteina on vakiinnuttaa Rovaniemen ja Lapin asemaa johtavana arktisena kaupunkina ja alueena ja vahvistaa Lapin korkeakoulujen asemaa Suomen johtavana arktisen tietopohjan kasvattajana ja tiedon välittäjänä.

Hankkeen toiminta jaotellaan seuraaviin toimenpidekokonaisuuksiin:
1) ArcticFinland.fi
- ArcticFinlandin kehittäminen kansalliseksi arktisen tiedon portaaliksi, joka kokoaa ja tuo näkyväksi Suomen arktisen toiminnan, osaamisen, tutkimuksen ja keskustelun
- Suomalaisten Arktisten toimijoiden verkostoitumisen edistäminen
- Relevantin arktisen tiedon tuottaminen ja välittäminen lappilaisille yritystoimijoille

2) Rovaniemi Arctic Design Capital®
- Rovaniemen imagon vahvistaminen kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettuna arktisen muotoilun pääkaupunkina
- Tietoisuuden lisääminen arktiseen muotoiluun liittyvistä tapahtumista, koulutuksista, kehittämishankkeista ja vientimatkoista

3) Lapland Arctic Council Host Committee
- Lappilaisten yritysten, korkeakoulujen, kuntien ja muiden toimijoiden arktisen osaamisen tunnetuksi tekeminen
- Arktisuuteen liittyvien tapahtumien ja vierailujen määrän lisääminen Lapissa Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskauden aikana 2017─2019
- Lapin profiilin vahvistaminen arktisen liiketoiminnan, tutkimuksen ja matkailun keskuksena

4) Rovaniemi Arctic Spirit -konferenssi
- Arktisen suurtapahtuman järjestäminen Rovaniemellä Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017
- Konferenssin vakiinnuttaminen säännölliseksi tiede- ja kaupunkifoorumiksi

Tärkeimmät tulokset

- Lisääntynyt tieto Suomen arktisesta toiminnasta yrityksille ja muille toimijoille, joka auttaa hahmottamaan omaa toimintaympäristöä, sen kehitystä ja mahdollisuuksia.
- Kansallinen arktisen tiedon kokoava portaali, joka tuo Suomen ja Lapin arktisen toiminnan näkyvyyden ja tavoitettavuuden uudelle tasolle.
Arktisen muotoilun vuosikello, joka toimii palvelualustana alueen muotoilu- ja luovien alojen yrityksille.
- Palvelu- ja matkailualan yritysten kasvanut valmius hoitaa korkeantason arktisia vierailuja.
- Alueen yritysten, median ja suuren yleisön lisääntynyt tietoisuus Lapin yritysten ja muiden toimijoiden arktisista vahvuuksista.

Lyhyellä aikavälillä hanke lisää Rovaniemen ja koko Lapin näkyvyyttä ja tunnettavuutta arktisten asioiden yhteydessä sekä nostaa Rovaniemelle ja muualle Lappiin suuntautuvien kokous- ja delegaatiovierailujen määrää.

Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä rovaniemeläiset eri elinkeinoaloilla toimivat yritykset saavat hyötyä Rovaniemen vahvasta arktisesta imagosta, mikä vahvistaa Rovaniemen kiinnostavuutta kansainvälisten osaajien, yrittäjien ja sijoittajien keskuudessa.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.03.201631.05.2019

Rahoitus

  • Euroopan aluekehitysrahasto EAKR: 318 688,00 €
  • Rovaniemen kaupunki: 25 495,00 €

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.