Puhtia pedagogiseen kehittämiseen ja ajan ilmiöiden huomioimiseen

Projektin tiedot

Kuvaus

VASU:n perusteiden päivitys kohdisti päiväkodeille monia pedagogisia ja toimintakulttuurin kehittämishaasteita. Uudet perusteet edellyttävät myös vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan ja maailman mukanaan tuomiin muutoksiin. Hanke vastaa varhaiskasvatuksen henkilöstön tarpeeseen päivittää pedagogista osaamistaan ajankohtaisen tutkimusperustaisen tiedon avulla työtä ohjaavien asiakirjojen uudistuksiin ja ajankohtaisiin ilmiöihin liittyen. Hanke koostuu kolmesta koulutuksesta, joilla kehitetään henkilöstön osaamista arjen pedagogiikkaan, digiajan varhaiskasvatukseen sekä pedagogiseen johtamiseen liittyen.

Hankkeen koulutusosiot:
1) Arjen pedagogiikan kehittäminen varhaiskasvatuksessa (5 op)
2) Laaja-alainen TVT-osaaminen ja varhaiskasvatuksen pedagogiikka (3 op)
3) Moniammatillisen työyhteisön pedagoginen johtaminen varhaiskasvatuksessa (4 op)
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm06.05.202031.12.2021

Rahoitus

  • Opetushallitus: 37 000,00 €