Porotalouden sopeutuminen ilmastonmuutokseen- miten ilmastonmuutoksen haitalliset vaikutukset voidaan minimoida?

Projektin tiedot

Kuvaus

CLIMINI -hankkeen tavoitteena on 1) tuottaa olemassa olevan tiedon perusteella yhteenveto ilmastonmuutoksen vaikutuksista Suomen porotalouteen ja porotalouden tämänhetkisestä sopeutumisesta, 2) tuottaa toimenpidesuosituksia porotaloudelle ilmastonmuutoksen aiheuttamien haitallisten vaikutusten minimoimiseksi ja sen mahdollisesti tarjoamien etujen hyödyntämiseksi, ja 3) juurruttaa sopeutumiseen liittyviä toimintamalleja (”hyviä käytänteitä”) käytännön poronhoitotyöhön paliskuntien porotaloussuunnitelmien kautta.
AkronyymiCLIMINI
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.03.202030.06.2023

Rahoitus

  • Euroopan aluekehitysrahasto EAKR: 243 304,00 €

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.