Porotalouden digitalisoituminen

Projektin tiedot

Kuvaus

Hankkeessa toteutetaan kattava selvitystyö porotyön kannattavuuden kehittämisestä digitaalisten toimintaympäristöjen avulla. Hankkeessa kartoitetaan porotalouden käytössä olevia paikkatiedon sovellustapoja ja yleisiä teknisiä ratkaisuja sekä paikannusteknologian hyödyntämismenetelmiä niin poronhoitotyön riskienhallinnassa kuin petovahinkojen ehkäisyssä. Selvitystyö toteutetaan kirjallisuuskatsausten, haastattelututkimuksen, kenttätutkimuksen ja osallistuvan havainnoinnin keinoin. Kenttätutkimuksessa toteutetaan kattava puhelinverkkojen peittävyysmittaus Kemin-Sompion paliskunnan alueella.
Hankkeen aikana luodaan yhteistyöverkosto poronhoidon eri toimijoiden, koulutusorganisaatioiden sekä tutkimuslaitosten välille. Hanke on vahvasti elinkeinolähtöinen ja tuottaa porotalouden käyttöön sovellettavaa tietoa nykyisistä teknisistä sovelluksista sekä luo katsauksen tulevaisuuden teknologisiin sovelluksiin ja työmenetelmiin.
Hanke toteutetaan Lapin yliopiston Arktisen keskuksen ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen yhteistyönä. Kemin-Sompion, Näkkälän ja Poikajärven paliskunnat toimivat hankkeen yhteistyökumppaneina, joiden alueella selvitystyö toteutetaan. Selvitystyön lopputuloksena laaditaan kattava selvitysraportti ja jatkohankesuunnitelma porotalouden kannattavuuden kehittämisen malleista digitaalisten toimintaympäristöjen avulla.
AkronyymiPANTA
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm02.11.201531.03.2017

Rahoitus

  • Euroopan maaseuturahasto: 97 676,88 €