Poroaitojen riistaturvallisuus

Projektin tiedot

Kuvaus

Tämän hankkeen tarkoituksena on tuottaa tietoa poroaitojen vaikutuksista riistaeläimiin. Tutkimuksen aikana tullaan toteuttamaan aitojen kokeellisia merkintöjä eri menetelmin. Aitamerkintöjen tavoitteena on saada tietoa Suomen olosuhteissa parhaiten toimivista aidan merkintätavoista. Poroaitojen seurantatutkimuksessa selvitetään aitojen aiheuttamaa kuolleisuutta metsäkanalinnuille ja sorkkaeläimille. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää aitojen rakentamisvaiheessa sekä jo olemassa olevien aitojen kehittämisessä riistaturvallisemmiksi. Suomen poronhoitoalueella arvioidaan olevan noin 15 000 km poroaitoja. Poronhoitoalueen aitarakenteet liittyvät useimmiten porotalouden tarpeisiin. Aitarakenteet ovat tärkeitä nykyiselle poronhoidolle, sillä niiden avulla vähennetään paimennuskustannuksia, porokolareiden määrää, säästetään laidunalueita, estetään paliskuntain porojen sekaantuminen sekä ohjataan porojen kulkua erotusaitoihin. Tutkimuksen toteuttaa Lapin yliopiston Arktinen keskus yhteistyössä Metsähallituksen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, Paliskuntain yhdistyksen, Suomen riistakeskuksen, Luonnon- ja riistanhoitosäätiön, Metsäntutkimuslaitoksen ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun kanssa. Tutkimusalueena on Suomen poronhoitoalue ja alueella sijaitsevat poroaidat.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm20.09.201330.06.2015

Rahoitus

  • Euroopan aluekehitysrahasto EAKR: 127 220,00 €

Hakusanat

  • Metsäkanalintu
  • Hirvi
  • Poroaita
  • Kuolleisuus
  • Törmäys

Tieteenala

  • Ekologia, evoluutiobiologia

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.