Pohjoissuomenkarjan maidon omaleimaisuuden hyödyntäminen - (LAPPARI-kartoitushanke)

  • Soppela, Päivi (Vastuuhenkilö)
  • Tuomivaara, Anne (Muu)
  • Honkatukia, Mervi (Tutkija)

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.

Maatalous ja biologia