Pohjoissuomenkarjan maidon omaleimaisuuden hyödyntäminen - (LAPPARI-kartoitushanke)

  • Soppela, Päivi (Vastuuhenkilö)
  • Tuomivaara, Anne (Muu)
  • Honkatukia, Mervi (Tutkija)

Projektin tiedot

Kuvaus

Lapin maakunnan oma karjarotu pohjoissuomenkarja eli lapinlehmä on uhanalainen alkuperäisrotu, jonka lisääntyviä yksilöitä on koko maailmassa vain noin tuhat. Lapinlehmä on pohjoisiin olosuhteisiin hyvin sopeutunut, terve, hedelmällinen ja paikallinen rotu joka tuottaa laadukasta maitoa. Lapin yliopiston Arktisen keskuksen hankkeessa kartoitetaan lapinlehmän maidon tuotannon potentiaalia, määrää ja maantieteellistä jakautumista. Lisäksi selvitetään, miten rodun maitoa ja sen hyviä ominaisuuksia voidaan hyödyntää nykyistä laajemmin. Lapinlehmä tuottaa korkealaatuista maitoa, joka on valtarotujen karjan maitoa rasvaisempaa ja jonka rasvahappokoostumus on ihmisen ravitsemuksen kannalta edullisempaa. Lapinlehmän maitoa tuotetaan maakunnassa ja lähialueilla jonkin verran, mutta sitä ei vielä erikseen kerätä eikä jatkojalosteta myytäviksi tuotteiksi.

Lapin maitotilojen tuotannon kehittäminen on tärkeää niin ruoantuotannon, maaseudun työpaikkojen kuin maaseudun asuttuna pysymisen kannalta. Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa arvoketjuja ja -verkostoja lapinlehmän omaleimaisen maidon ja maidontuotannon lisäämiseksi ja lappilaisten maitotilojen tuotannon monipuolistamiseksi sekä elinvoimaisuuden lisäämiseksi. Tarkoituksena on selvittää mahdollisuuksia kerätä ja jalostaa lapinlehmän maitoa innovatiivisiksi tuotteiksi ja saada sille lisäarvoa, tunnustusta ja markkinoita esimerkiksi matkailuyrityksissä.

Hankkeen ohjausryhmässä on mukana maitotilallisten, maatalouden neuvontajärjestön, lapinlehmän geenipankin ja maidon jatkojalostuksen edustajat.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.02.201728.02.2018

Rahoitus

  • Euroopan maaseuturahasto: 89 084,00 €

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.