Pohjoiset havumetsät ja metsätalouden vaikutukset lajiston monimuotoisuuteen

  • Ylisirniö, Anna (Vastuuhenkilö)

Projektin tiedot

Kuvaus

Hankkeessa tutkitaan pohjoisten luonnonmetsien rakennetta ja dynamiikkaa sekä metsätalouden vaikutuksia metsien rakenteeseen ja erityisesti lahopuusta riippuvaisten eliöiden (saproksyylien) monimuotoisuuteen. Pyrkimyksenä on mm. selvittää millaiset luonnonmetsien rakennepiirteet ovat tärkeitä monimuotoisuuden säilymiselle, millaisia vaikutuksia eri metsänkäsittelymenetelmillä on lajistoon ja kuinka hyvin ns. uudet metsänkäsittelymenetelmät (mm. avainbiotoopit ja säästöpuut) auttavat lajiston säilymistä.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.01.201631.12.2017