Pohjoinen älykäs kasvu - Arctic Smart Growth

  • Pesola, Satu (Vastuuhenkilö)
  • Malinen, Harri (Muu)
  • Björn, Ella (Muu)

Projektin tiedot

KuvausHankkeen kehittämistavoitteena on Lapin elinvoimaisuuden vahvistaminen tukemalla yritysten kasvua ja kansainvälistymistä niin, että niille luodaan mahdollisuuksia hyödyntää kansainvälistä rahoitusta, verkostoja ja Arctic Smartness - klustereita toimintansa kehittämisessä.

Hankkeessa pk-yritysten kasvua tuetaan älykkään erikoistumisen mukaisesti toimilla, jotka tähtäävät yritysten ja alueiden vahvojen toimialojen uusiutumiseen, tuottavuuden lisäämiseen, uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, niiden markkinoille saattamiseen, arvonlisän kasvattamiseen sekä kansainvälistymiseen. Yritykset saadaan mukaan hankkeeseen hyödyntämällä ELYn ja Digipoliksen sekä ammattikorkeakoulun ja klustereiden yritysyhteyksiä. Hankkeelle sopivat ja kehittämishakuiset yritykset valitaan em. verkostoista ja ne kontaktoidaan yrityskohtaisesti.

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa lappilaisten pk-yritysten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Tavoitteena on myös vahvistaa lappilaisten pk-yritysten osallistumisia EU:n suoran rahoituksen hankkeisiin sekä kehittämis- ja investointirahastojen hyödyntämiseen. Tavoitteena on myös parantaa yritysten ja toimijoiden mahdollisuuksia hyödyntää kansainvälisiä verkostoja aiempaa tehokkaammin.

Pk-yritysten tietämystä komission päätöksenteosta ja rahoitusrakenteista pyritään lisäämään sekä ohjataan ja tuetaan pk-yrityksiä EU:n suoran rahoituksen hankkeisiin hakeutumisessa. Tavoitteena on myös, että pk-yritykset hyödyntävät AS-klustereita, älykkään erikoistumisen platformeja (S3) ja verkostoja alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Klusterit toimivat linkkinä rahoituksiin, verkostoihin ja hankealoitteisiin. Hankkeen tavoitteena on myös kytkeä hankkeen toiminta seudullisiin yrityspalveluihin ja yritys-Suomi konseptiin sekä rakentaa väylää kansallisten yritysrahoitusten ja kansainvälisen rahoituksen välille.
Tavoitteena on toimintamallin pysyvyyden varmistaminen (osaaminen/rahoitus). Hankkeen toimenpiteistä tulee hankkeen jälkeen osa osallistuvien organisaatioiden perustoimintaa. Hanke toteutetaan läheisessä yhteistyössä ASR-hankkeen kanssa niin, että tämä hanke välittää ASR-hankkeelle yritysten kehittämistarpeita ja ASR-hanke tarjoaa kehittämisalustan ja asiantuntemuksen (osaamiskeskittymä ja kehittämisympäristöt).

Hankkeessa luodaan toimintamalli, jossa yhteistyöketju yrityksistä, korkeakouluihin, osaamiskeskittymään (ASR), alueen toimijoihin sekä kansainvälisiin verkostoihin ja rahoituslähteisiin on muodostettu. Toimintamallissa on sovittu osapuolten tehtävistä ja rooleista sekä vastuista. Yritykset löytävät haluamansa tukipalvelun mahdollisimman joustavasti ja saavat ratkaisut tarpeisiinsa olemassa olevasta asiantuntemuksesta.


Hankeaika:
1.9.2018–31.12.2021

Toteuttajat:
Lapin ammattikorkeakoulu (koordinoija), Lapin yliopisto, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kemin Digipolis Oy ja ProAgria Lappi ry

Budjetti ja rahoitus:
Hankkeen kokonaisbudjetti on 963 182 €. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto / Lapin liitto. Myönnetty EU- ja valtion rahoitus on 770 544 €.
AkronyymiASG
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.09.201831.12.2021

Rahoitus

  • Euroopan aluekehitysrahasto EAKR: 204 552,00 €