Perheystävällinen hybridityön Lappi

Projektin tiedot

Kuvaus

Perheystävällinen hybridityön Lappi hankkeessa kehitetään etätyökäytäntöjä, etätyön tekemisen edellytyksiä ja vahvistetaan Lapin brändiä etätyön edelläkävijänä. Tavoitteena on saada Lapin kuntiin ajantasaiset etätyösopimukset, etätyökäytänteet ja auttaa etätyökulttuurin muodostamisessa työhyvinvointia painottaen. Tavoitteeseen pääsemiseksi hankkeessa kehitetään muun muassa johtamista, toteutetaan organisaatioille suunnattu Hybridityö- joustotyötä ja työhyvinvointia- koulutuskokonaisuus, tuotetaan Hybridityön käsikirja, sekä laaditaan mukana oleville kunnille kuntakohtainen viestintäsuunnitelma tukemaan kuntien vetovoimaa.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Kittilän, Pellon, Posion, Sodankylän, Tornion ja Utsjoen kuntien kanssa 1.3.2021-30.6.2023 välisenä aikana.

Tärkeimmät tulokset

Lyhyen aikavälin tuloksena syntyy mukana olevien organisaatioiden nykytilanteen kartoitukset ja niiden pohjalta organisaatiokohtaiset kehittämistoimenpiteiden tarkennukset ja kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen työpajatyöskentelynä. Lisäksi organisaatioille toteutetaan Hybridityö – joustotyötä ja työhyvinvointia koulutus. Kehittämistoimenpiteiden tuloksena laaditaan Hybridityön käsikirja organisaatioiden käyttöön. Mukana olevien kuntien vetovoimaa kehitetään kuntakohtaisilla-Perheystävällinen kunta-viestintäsuunnitelmilla.

Hankkeen pitkän aikavälin vaikutukset näkyvät yritysten ja kuntien kilpailukyvyn parantumisena. Alueen yritysten ja kuntien houkuttelevuus paranee kehittämällä työhyvinvointia korostavia joustavan työn malleja ja panostamalla työympäristön kehittämiseen.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.03.202131.10.2023

Rahoitus

  • Euroopan sosiaalirahasto ESR: 80 692,00 €
  • Euroopan sosiaalirahasto ESR: 173 844,00 €
  • Useita kuntia: 12 000,00 €

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.