Osaamisella työelämään – Osatyökykyisten tuettu osaamisen vahvistaminen

Projektin tiedot

Kuvaus

OSTE-hankkeella tuetaan osatyökykyisten ja osatyökykyisyyden uhan alla olevien henkilöiden osaamisen kehittymistä ja työllistymistä. Hankkeessa edistetään osatyökykyisten työnhakijoiden työllistymistä, vahvistetaan heidän osaamistaan ja edistetään työelämän valmiuksia työllistää osatyökykyisiä työntekijöitä. Vahvuusperustaisessa ohjauksessa tunnistetaan henkilön voimavaroja, joiden avulla löydetään yksilöllisiä tavoitteita oman osaamisen kehittämiseen.
Tavoitteena on luoda tuen malli, joka ottaa huomioon osatyökykyisen henkilön osaamisen päivittämisen yhteydessä kuntoutuspalveluiden ja uravalmennuspalveluiden sekä muiden palvelujärjestelmien mahdollisuudet.

Hankkeessa vahvistetaan ja laajennetaan Lapin TNO-verkostoa. Verkostotoimijoiden osaamisen vahvistamiseksi järjestetään koulutuksia ja työpajoja.

Hankkeen keskeisenä tuloksena on edistetty osatyökyisten henkilöiden työllistymistä. Lisäksi on edistetty työelämän valmiuksia työllistää osatyökykyisiä henkilöitä. Hankkeen tuloksena on kehitetty malli osatyökykyisen henkilön vahvuuksien tunnistamiselle, osaamisen tunnistamiselle ja tunnustamiselle. Malli pitää sisällään myös yksilökohtaisen koulutussuunnitelman tekemisen ja dokumentoinnin. TNO-toimijaverkoston käytännöt ja yhteistyö ovat jatkuvan kehittämisen kautta hioutuneet palvelemaan asiakasta prosessissa ja sen nivelvaiheissa tarkoituksenmukaisesti ja laadukkaasti.
AkronyymiOSTE
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm19.10.202031.10.2023

Rahoitus

  • Euroopan sosiaalirahasto ESR: 146 967,00 €

Tieteenala

  • Monitieteinen