Oppiainekohtainen osaaminen nextille levelille

Projektin tiedot

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on kehittää toiminnallisen matematiikan, katsomus- ja kulttuuritietoisen kasvatuksen, ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen, matemaattis-luonnontieteellisten aineiden sekä taito- ja taideaineiden pedagogista ja didaktista osaamista ja osallistujat saisivat uutta tutkimusperusteista tietoa ja menetelmiä oman didaktisen osaamisensa vahvistamiseksi ja suoraan omassa työssä sovellettavaksi. Hankkeen koulutuksia toteutetaan sekä lähikoulutuksena ja verkossa. Hanke sisältää viisi koulutusosiota.
Hankkeen koulutusosiot:
1. Toiminnallista matematiikkaa esiopetukseen ja ala kouluun (1,5 op)
2. Katsomus- ja kulttuuritietoisuus opetuksessa ja oppimisessa (1,5 op)
3. Ympäristö- ja kestävyyskasvatus alakoulussa (1,5 op)
4. Luonnontieteitä tutkien ja toimien - Slaidaa muutoksen aallonharjalla (0,5 op)
5. Uutta osaamista taito- ja taideaineisiin! (0,5 op)
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm16.05.202430.06.2026

Rahoitus

  • Opetushallitus: 62 500,00 €