Opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan kehittäjäyhteistyössä

Projektin tiedot

Kuvaus

OpenDigi -hankkeessa muodostetaan kehittäjäyhteisöjä, joissa opettajat, opettajankouluttajat ja opettajaopiskelijat toimivat yhdessä kehittäen digipedagogista osaamistaan oppilaan aktiivisen oppimisen tukemisessa.

OpenDigi - Opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan kehittäjäyhteisöissä on viiden yliopiston yhteinen opettajankoulutuksen kehittämishanke. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa saatetaan yhteen viiden opettajankoulutuslaitoksen tutkimusperustainen asiantuntijuus opettajien digipedagogisen osaamisen kehittämiseksi ja oppilaiden oppimistaitojen tukemiseksi.

Toteutuksen keskiön muodostavat kehittäjäyhteisöt, joissa opettajankouluttajat, opettajaopiskelijat, oppimisen- ja opettajankoulutuksen tutkijat ja perusasteen opettajat toimivat yhteistyössä. Hankkeen aikana syntyy OpenDigi-kehittäjäyhteisömalli, joka tukee opettajankouluttajien, opettajaopiskelijoiden ja perusasteen opettajien osaamisen kehittymistä.

Kehittäjäyhteisöön osallistumisen myötä opetussuunnitelman toteuttamista tukeva opettajien paranee oppilaiden ja opettajaopiskelijoiden aktiivista oppimista tukien. OpenDigi-hanke luo koetellun toimintamallin ja rakenteet tutkijoiden, opettajankoulutuksen ja koulujen yhteistyölle, sekä osaamisen ja toiminnan kehittämiselle. Hankkeella on laaja valtakunnallinen vaikuttavuus mukana olevien viiden yliopiston ja kunkin yliopistopaikkakunnan aktiivisien kehittäjäkoulujen myötä.

Hanke pohjautuu Suomen Akatemian PREP21-tutkimushankkeen (2014-2017) tuloksiin opettajaopiskelijoiden oppimistaidoista, yhteisöllisen oppimisen taidoista ja tvt-taidoista. Hanketta koordinoi Oulun yliopiston Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET). 

OpenDigi Lapissa:

Hankkeeseen osallistuvissa Lapin kouluissa toteutetaan tutkimusperustaisia opetuskokeiluja liittyen medialukutaitoon, monilukutaitoon ja kriittiseen ajatteluun. Keskeisenä periaatteena näissä opetuskokeiluissa on yksittäisen sovelluksen sijaan opiskelun ja työskentelyn pedagoginen tuki, joka muodostuu useiden eri välineiden, ohjelmistojen ja henkilöiden muodostamasta kokonaisuudesta.

Lapin yliopistossa hanketta johtaa apulaisprofessori Päivi Rasi ja tutkijana toimii KM Satu-Maarit Frangou sekä nuorempana tutkijana Janne Väätäjä. Hankkeen paikallisessa toteutuksessa tehdään yhteistyötä myös DigiGo- ja Arktop-hankkeiden kanssa.


Lisätietoja:

Apulaisprofessori Päivi Rasi, paivi.rasi@ulapland.fi
Tutkija Satu-Maarit Frangou, satu-maarit.frangou@ulapland.fi +358404844492
Nuorempi tutkija Janne Väätäjä, janne.vaataja@ulapland.fi


https://opendigi.fi/
AkronyymiOpenDigi
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.09.201730.06.2020

Rahoitus

  • Opetus- ja kulttuuriministeriö: 167 710,00 €

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.