Moninainen koulu - vaativimmat oppilaat kaikille yhteisessä koulussa

Projektin tiedot

Kuvaus

Inklusiivista koulua haastavat erityisesti vaativimman erityisen tuen tarpeita omaavat oppilaat: psyykkisesti oireilevat, väkivallalla tai päihteillä oireilevat, kouluakäymättömät, kehitysvammaiset tai monitarpeiset oppilaat. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa oppimisen tuen ja yksilöllisten oppimispolkujen toteutumista lisäämällä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien tietämystä kansallisen kehittämisen kärjistä erityisesti vaativan (erityisen) tuen näkökulmista. Hankkeen aikana tutustutaan niihin toimijoihin ja menetelmiin, jotka ovat kansallisesti koulujen ja opettajien käytettävissä, esimerkkeinä konsultatiivista tukea tarjoavat organisaatiot (konsultatiivinen sairaalopetus, Vaatu-konsultaatiomalli, Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin toimintamallit, syrjäytymisen ehkäisyä ja sovittelua rakentavat toimintamallit (Aseman Lapset ry:n toiminta). Koulutukset toteutetaan verkossa. Hankkeen kohderyhmänä on esi- ja perusopetuksen henkilöstö.

Hankkeen koulutusosiot:
1) Rakenteellinen ja pedagoginen koulun kehittäminen (2 op)
2) Psyykkisesti, päihteillä ja rikoksilla oireilevat oppilaat (2 op)
3) Kehitysvammaiset oppilaat ja ohjauksellinen tuki (2 op)
4) Kouluakäymättömyys sekä vaikeasti rakastettavat lapset ja nuoret (2 op)
5) Hyvinvointi, osallisuus ja vaativuus koulutyän kehittämisessä (2 op)
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm04.05.202231.12.2023

Rahoitus

  • Opetushallitus: 37 644,00 €