Moninainen koulu 2 - intensiivisintä tukea tarvitsevat oppilaat kaikille yhteisessä koulussa

Projektin tiedot

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on tuottaa esi- ja perusopetuksen henkilöstölle pohjatietoa vaativaan monialaiseen tukeen liittyvistä teemoista sekä tarjota arkeen sovellettavaa osaamista. Hankkeen aikana tutustutaan niihin toimijoihin ja menetelmiin, jotka ovat kansallisesti koulujen ja opettajien käytettävissä, esimerkkeinä konsultatiivista tukea tarjoavat organisaatiot (konsultatiivinen sairaalaopetus, Vaatu-konsultaatiomalli, Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin toimintamallit, syrjäytymisen ehkäisyä ja sovittelua rakentavat toimintamallit. Hanke sisältää viisi verkossa toteutettavaa koulutusta, joissa jokaisessa on kaksi teemaa: 1. Rakenteellinen ja pedagoginen koulun kehittäminen sekä konsultatiivinen lähikoulujen tuki, 2. Psyykkisesti, päihteillä ja rikoksilla oireilevat oppilaat, 3. Vaativa monialainen tuki – Elmeri- ja Valteri-koulujen palvelut, 4. Kouluakäymättömyys sekä vaikeasti rakastettavat lapset ja nuoret ja 5. Hyvinvointi, osallisuus ja vaativuus koulutyön kehittämisessä sekä vaativan monialaisen tuen kansallinen tilannekuva tutkimuksen näkökulmasta. Koulutuksista rakennetaan omat, toimivat ja reflektoitavat kokonaisuutensa luentojen ja oppimistehtävien muodossa. Hankkeen tuloksena osallistujat saavat tutkimusperusteisia menetelmiä vietäväksi arkityöhönsä sekä työ- ja oppimisyhteisöjen toimintatapojen kehittämiseksi vaativaan monialaiseen tukeen liittyen.

Hankkeen koulutusosiot:
1. Rakenteellinen ja pedagoginen koulun kehittäminen (2 op)
2. Psyykkisesti, päihteillä ja rikoksilla oireilevat oppilaat (2 op)
3. Vaativa monialainen tuki – Elmeri- ja Valteri-koulujen palvelut (2 op)
4. Kouluakäymättömyys sekä vaikeasti rakastettavat lapset ja nuoret (2 op)
5. Hyvinvointi, osallisuus ja vaativuus koulutyän kehittämisessä (2 op)
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm15.05.202330.06.2025

Rahoitus

  • Opetushallitus: 39 433,00 €