Matkailualueet maisemalaboratorioina - työvälineitä kestävän matkailun edistämiseen

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.

Maatalous ja biologia