Projektin tiedot

Kuvaus

Hankkeessa lähestytään vastuullista matkailua nostamalla esiin lähimatkailusta kumpuavia mahdollisuuksia. Lähimatkailu korostaa paikallisten kohteiden, lyhyiden välimatkojen ja vähäpäästöisten matkustusmuotojen arvoa vastakohtana globaalille massaturismille. Hankkeessa kerätään metsäretkiin liittyviä aineistoja Suomen Lapissa. Metsäretkien metodologisena tavoitteena on kehittää ja testata osallistavaa, etnografista tutkimusmenetelmää, jossa yhdistyvät hyvinvointi, käveleminen, yllättyminen, improvisaatio ja yhdessä tietäminen. Hankkeen yhteiskunnalliset vaikutukset liittyvät lähimatkailun esille nostamiseen ekologisesti kestävänä matkailun muotona. Lähimatkailu tarjoaa uuden tavan toteuttaa matkailua, joka pohjautuu ihmisen ja luonnon väliseen molemminpuoliseen huolenpitoon. Hanke tuottaa matkailuelinkeinon edustajille, yrittäjille ja päättäjille käsitteellisiä ja käytännöllisiä työvälineitä, joiden avulla voidaan tunnistaa lähimatkailun arvo ja kehittää paikallisia tuotteita.
AkronyymiILA
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.09.201931.08.2023

Rahoitus

  • Suomen Akatemia: 480 000,00 €

Tieteenala

  • Matkailututkimus

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.