Lukihanke Pohjoinen

  • Tuovila, Seija (Vastuuhenkilö)

Projektin tiedot

Kuvaus

Tausta
Lukemisen ja kirjoittamisen taidot vaikuttavat ratkaisevalla tavalla perusopetuksessa menestymiseen, toisen asteen koulutukseen hakeutumiseen, opiskelun etenemiseen ja myöhemmin työllistymiseen. Tutkimustulosten perusteella on yleisesti havaittu suomalaisnuorten lukemisen taidoissa valitettavaa laskua. Sama ilmenee myös kirjoitustaidon osalta. Pohjoissuomalaisittain hyvin huolestuttavaa on julkisuudessakin esille noussut suunta, jonka mukaan erityisesti pohjoissuomalaisten poikien lukemisen taidot ovat heikentyneet.

Tavoitteet
Tilanteeseen puuttuminen on tärkeää, koska koulutuksellisesti epätasa-arvoisessa asemassa ovat sellaiset perusopetuksen nuoret ja toiselle asteelle siirtyvät opiskelijat, joilla on puutteelliset perustaidot lukemisessa ja kirjoittamisessa ja muutoinkin heikot opiskelutaidot. Hankkeella tarkennetaan valtakunnallisten arviointien antamaa kuvaa pilottikoulujen nuorten, erityisesti poikien, luku- ja kirjoitustaidosta ja sen taustalla olevista tekijöistä. Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa hyviä pedagogisia ja ohjauksellisia toimia nuorten lukemisen ja kirjoittamisen taitojen vahvistamiseksi koulu-, luokka-, ryhmä- ja yksilötasolla.

Toimenpiteet ja tulokset
Hanke sisältää yhteensä neljän Lapista ja Pohjois-Pohjanmaalta valitun pilottikoulun yhdeksäsluokkalaisten lukiarvioinnit ja muut arvioinnit (mm. motivaatio ja jaksaminen). Oppilaita, opettajia ja vanhempia haastatellaan tilanteen hahmottamiseksi ja taustatietojen saamiseksi. Toimenpiteitä suunnitellaan ja toteutetaan niiden nuorten osalta, jotka saadun tiedon perusteella ovat heikoimmassa asemassa opiskelun etenemisessä ja ammatin hankkimisessa.

Pilottikouluilla kokeillaan lukemisen ja kirjoittamisen parantamiseksi erilaisia pedagogisia keinoja ja perusteltuja käytänteitä. Saadun kokemuksen ja tietämyksen pohjalta kehitetään pedagogisia toimintamalleja lukemisen ja kirjoittamisen taitojen kohentamiseksi. Tuen tehokkuutta seurataan niiltä osin kuin se tässä hankkeessa on mahdollista. Hankkeen pohjalta suunnitellaan Pohjois-Suomen alueelle virtuaalisesti toimiva Lukituen keskus, josta lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvissä ongelmissa saavat asiantuntija-apua niin oppilaat, huoltajat kuin opettajatkin. Hankkeen tuloksena laaditaan myös opaskirja. Aiheeseen liittyvä opettajien täydennys- ja peruskoulutuksen kehittäminen ja suositusten tarjoaminen on osa hankkeen tuloksia.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.04.201830.06.2020

Rahoitus

  • Euroopan sosiaalirahasto ESR: 156 777,00 €

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.