LUC turvallisuuden ennakoivan TKI-ohjelman rakentaminen

  • Niemisalo, Sari (Tutkija)
  • Kurtakko, Kyösti (Vastuuhenkilö)

Projektin tiedot

Kuvaus

Hankkeen tarkoituksena oli jatkaa uraauurtavaa, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin tunnustettua, turvallisuusverkostoyhteistyön kehittämistä. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa turvallisuuden tki-ohjelma, jossa kuvataan Lapin korkeakoulujen ja Lapissa toimivien tutkimuslaitosten turvallisuusosaaminen, alueiden tutkimus- ja kehittämistarpeet sekä esitetään ratkaisut esille nousseisiin tarpeisiin. Lisäksi tavoitteena oli perustaa monitoimijainen tulevaisuuspaneeli, vahvistaa tutkimus- ja oppilaitosten yhteistyötä turvallisuusosaamisessa ja siirtää osaamista alueen ja sen toimijoiden käyttöön. Tavoitteena oli myös se, että hankkeessa laaditun kehittämisohjelman avulla saataisiin toteutettua alueen kehittämistarpeita joko kansallisia tai kansainvälisiä rahoituslähteitä hyödyntämällä.

Tärkeimmät tulokset

Hankkeen tuloksena syntyi monialainen tutkimus- ja kehittämistoimintaa linjaava ennakoiva tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelma (tki-ohjelma) sekä turvallisuuden tulevaisuuspaneeli. Tki-ohjelmassa kuvataan korkeakoulukonsernissa ja Lapissa toimivissa tutkimuslaitoksissa oleva turvallisuusosaaminen, alueen turvallisuustarpeet sekä näiden kahden yhdistelmänä kehittämiskohteet ja niiden ratkaisut, jotka voidaan toteuttaa hankkeesta erillisinä toimenpiteinä. Tulevaisuuspaneeli jäsennettiin turvallisuuden monitoimijaisesta verkostosta (”turvaverkostosta”) kehittämistyön näkyväksi kiteymäksi. Tulevaisuuspaneeli on toimintatapa ja foorumi, joka saa erilaisia ilmenemismuotoja muuttuvissa olosuhteissa. Turvallisuuden tulevaisuuspaneelin kokoonpano on joustava, mutta sen koordinoinnista vastaa Lapin ammattikorkeakoulu/MTI. Tulevaisuuspaneeli nostaa esille turvallisuuden teemoja, jotka ovat ajankohtaisia tai joiden arvellaan nousevan merkittäviksi ajureiksi yhteiskunnan muutoksessa sekä sisäisessä ja ulkoisessa toimintaympäristössä.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.05.201530.09.2016

Rahoitus

  • Euroopan aluekehitysrahasto EAKR: 17 205,00 €

Hakusanat

  • turvallisuus
  • verkostot
  • monitieteisyys

Tieteenala

  • Monitieteinen
  • Matkailututkimus