Liikkuen, taitaen ja resilienssiä vahvistaen - tietoiskuja ajankohtaisiin tarpeisiin

Projektin tiedot

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on vastata opetustoimen henkilöstön toivomiin ajankohtaisiin koulutustarpeisiin. Koulutusten teemat ovat nousseet esiin henkilöstön arjesta ja olleet esillä muutoinkin vahvasti viimeaikaisessa opetus- ja kasvatusalan keskustelussa. Koulutusosio 1 tarjoaa toiminnallisia, liikkumista ja leikkiä lisääviä ideoita alkuopetukseen huomioiden laajasti eri osa-alueet kuten lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen, matematiikka ja varhennettu kielen oppiminen. Koulutusosio 2 tarjoaa toiminnallisia ideoita ja liikunnallisia oppitunteja 3-4 luokille. Osallistuja saa kattavan ideapaketin mm. äidinkielen kielioppiharjoituksiin, luetunymmärtämistehtäviin, kirjoitusharjoituksiin ja matematiikan eri aihekokonaisuuksiin. Koulutusosiossa 3 teemana on resilienssi ja sen tukeminen koulun ja varhaiskasvatuksen arjessa. Näkökulma on sekä yksilön että ryhmän resilienssissä ja näiden vahvistamisessa. Koulutusosio 4 syventää osallistuja tietoutta ja osaamista varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen taito- ja taidekasvatukseen sekä ilmaisun monien muotojen oppimisalueen, erityisesti musiikin kokonaisvaltaisessa toteuttamisessa osana kokopäiväpedagogiikkaa ja siihen liittyvää oppimista. Osiot 1 ja 2 toteutetaan etänä, osiot 3 ja 4 lähikoulutuksena Rovaniemellä. Hankkeen tuloksena osallistujien ammatillinen osaaminen vahvistuu ja he saavat käytännöllisiä arkeen vietäviä toiminnallisia menetelmiä lasten kasvun ja oppimisen tukemiseksi monipuolisin tavoin.

Hankkeen koulutusosiot:
1. Sanataitoja ja lukuloitsuja - toiminnallisten ideoiden ilotulitusta 1-2 luokille (1 op)
2. Peppu irti penkistä - toiminnallisia ideoita ja liikunnallisia oppitunteja 3-4 luokille (1 op)
3. Resilienssiä varhaiskasvatukseen ja alakouluun (2 op)
4. Taito- ja taidekasvatus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (3 op)
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm15.05.202330.06.2025

Rahoitus

  • Opetushallitus: 34 799,00 €