Learning with nature - The future of Tourism education in the Anthropocene

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.

Liiketoiminta ja taloustiede

Geo- ja ympäristötieteet

Yhteiskuntatieteet