Lappilaisia makuelämyksiä matkailijalle

Projektin tiedot

Kuvaus

Lappilaisia makuelämyksiä matkailijalle - lähiruokaa lautaselle hankkeen tavoitteena on lisätä lappilaisen lähiruoan käyttöä matkailupalveluissa. Hankkeessa selvitetään mitä lisäarvoa lähiruoka tuottaa matkailulle. Huomiota kiinnitetään mm. alueen omaan ruokakulttuuriin, suomalaiseen puhtaaseen ruokaan ja ruokamatkailun trendeihin.

Hankkeessa tuotetaan tiedotusmateriaalia ruokamatkailun trendeistä ja matkailijoiden tarpeista, lappilaisista raaka-aineista, sen potentiaalista ja lähiruoan tuottajista Lapissa. Tiedonvälityksen kautta edistetään yritysten mahdollisuuksia hyödyntää lähiruan tuomaa kilpailukeinoa yrityksen toiminnassa ja viestinnässä.

Tuotettua tietoa välitetään artikkelien, sähköisen materiaalin ja julkaisun muodossa sekä järjestämällä työpajoja ja yleisiä tiedotustilaisuuksia Lapissa. Työpajoja järjestämällä pyritään edistämään matkailutoimijoiden ja lähiruoan tuottajien verkostoitumista. Hankkeen tuloksena perustetaan alueellisia yritysryhmiä verkostoyhteistyön lisäämiseksi.


TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.04.201630.04.2018

Rahoitus

  • Euroopan maaseuturahasto: 24 326,00 €