Lappilaiset avoimet työelämäläheiset osaamispolut

Projektin tiedot

Kuvaus

Lapin ammattikorkeakoulun koordinoimassa LATO-hankkeessa kehitetään työelämäläheinen malli avoimien korkeakouluopintojen suorittamiseen työelämäläheisesti. Hanke on suunnattu lappilaisille nuorille, jotka ovat työttömiä tai jääneet ilman tutkinto-opiskelijapaikkaa korkeakoulussa. Hankkeella edistetään nuorten opiskelumahdollisuuksia ja työelämäyhteyksiä avointen korkeakouluopintojen avulla.

Tavoitteena on:
•joustavoittaa siirtymävaihetta korkeakouluopintoihin
•etsiä yksilöllisiä osaamispolkuja
•lisätä opintojen työelämäläheisyyttä kehittämällä toimintatapoja
•edistää opiskelijoiden siirtymistä työelämään

Hankkeeseen valitaan 20 opiskelijaa, jotka suorittavat hankkeen aikana avoimia korkeakouluopintoja Lapin yliopistossa tai Lapin ammattikorkeakoulussa. Opiskelijat saavat henkilökohtaista ohjausta oman osaamispolun suunnitteluun. Hankkeessa järjestetään sekä henkilökohtaista ohjausta että ryhmäohjausta. Ohjauksen saatavuutta edistetään hyödyntämällä etäohjausmenetelmiä.

Hankkeessa kehitetään avointen korkeakouluopintojen suorittamista työelämäläheisemmin hyödyntämällä työelämää opintojen toteutuksissa sekä oppimisympäristönä. Hankkeeseen osallistuvat opiskelijat hankkivat opintojen ajaksi kummiyrityksen tai -organisaation, joka toimii oppimisen ja kehittämisen keskeisenä oppimisympäristönä. Kummiyritystoiminnan kautta opiskelijat luovat kontakteja työelämään samalla kehittäen työelämätaitojaan ja lisäävät työllistymismahdollisuuksiaan. Kummiyritykset/-organisaatiot ovat mukana opintojen suunnittelussa ja arvioinnissa.

Hankkeessa syntyy työelämäläheisempiä yksilöllisiä osaamispolkuja, uudenlaisia toimintatapoja sekä työelämäläheisempiä opintojen toteutustapoja. Työelämä osallistuu hankkeen myötä entistä kiinteämmin opintojen toteutuksiin ja saa ratkaisuja kehittämistarpeisiinsa sekä ammattitaitoista ja osaavaa työvoimaa jatkossa käyttöönsä.

Hankkeen tuloksena:
•opiskelijoiden osaaminen ja työelämätaidot kehittyvät
•opiskelijan tutkintoon johtavaan koulutukseen pääsy joustavoituu avoimessa suoritettujen opintojen perusteella
•opiskelijan työllistymismahdollisuudet lisääntyvät
•opintojen toteutustavat kehittyvät sekä opiskelijoita että työelämää palveleviksi
•korkeakoulun ja työelämän välinen vuorovaikutus lisääntyy ja yhteistyö vahvistuu entisestään
AkronyymiLATO
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.02.201631.08.2018

Rahoitus

  • Euroopan sosiaalirahasto ESR: 135 100,00 €