Lappilainen koulutuskumppanuus -hanke

Projektin tiedot

Kuvaus

Lappilaista aikuiskoulutusta kehittämässä

Laajennamme ja kehitämme lappilaista aikuiskoulutusta Lapin korkeakoulujen ja toisen asteen välisenä yhteistyönä. Aikuiskoulutuksen kehittämistyön myötä kykenemme tuottamaan ja ylläpitämään yhä paremmin elinkeinoelämän tarpeita vastaavaa osaamista nyt ja tulevaisuudessa.

Kehittämistyön kulmakiviä ovat koulutusorganisaatioiden kesken laadittava kumppanuussopimus sekä monialaisena yhteistyönä toteutettava koulutuspilotti, joka mukailee kokeilukulttuurin periaatteita. Monialaisen ja koulutusorganisaatiorajat ylittävän aikuiskoulutustarjonnan kautta tuemme koulutuksellisten siirtymävaiheiden sujuvuutta aikuiskoulutuksessa ja edistämme koulutuksellista tasa-arvoa tukevien toimintatapojen käytänteiden syntymistä. Monimuotoisen osaamisen tukemisen lisäksi aikuiskoulutusyhteistyö vastaa valtakunnalliseen ja sosiaaliseen tarpeeseen työurien pidentämisestä.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.05.201631.12.2018