Lapinlehmän maito markkinoille - koulutushanke (Lapparikoulu)

Projektin tiedot

Kuvaus

Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa on toteutettu lapinlehmään ja sen maitoon liittyvä kartoitushanke nimeltä "Pohjoissuomenkarjan maidon omaleimaisuuden hyödyntäminen "(Lappari -hanke). Vuoden kestävä hanke toteutettiin yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen Jokioisten Vihreän teknologian -yksikön kanssa (2017-2018). Hankkeessa kartoitettiin lapinlehmäkannan ja maidon käytön nykytilannetta Pohjois-Suomessa, maidon erilliskeräyksen ja jalostuksen tilannetta ja lapinlehmiä pitävien tilallisten suunnitelmia tähän rotuun kuuluvien lehmien suhteen. Hankkeen tulosten perusteella kävi ilmi, että lapinlehmien lisäämiseen karjaan ja sen maidon hyödyntämiseen löytyy kiinnostusta ja siihen tarvitaan tähän aihealueeseen räätälöityä koulutusta.

Helmikuun alussa 2018 on käynnistynyt Lapparikoulu -hanke, jonka tavoitteena on lisätä lapinlehmätuntemusta, lapinlehmien hoidon osaamista ja lapinlehmän maidon nykyistä parempaa hyödyntämistä, ja siten edistää uhanalaisen pohjoissuomenkarjan säilymistä ja maaseudun elinvoimaa.

Koulutushankkeen järjestämät opinnot palvelevat niin lapinlehmän maidon tuottajia, sen tuottamisesta kiinnostuneita kuin myös jatkojalostajia, jotka haluavat käyttää tuotteidensa raaka-aineena lapinlehmän maitoa. Koulutushankkeen aikana järjestetään luentoja, työpajoja, teemapäiviä, opintomatkoja ja muita koulutustilaisuuksia, joiden aikana perehdytään lapinlehmään rotuna, sen historiaan ja hoitoon, maidon jalostamiseen ja tuotteistamiseen, maitolainsäädäntöön, liitännäiselinkeinoihin ja brändäämiseen. Koulutus linkitetään uusimpaan asiantuntija- ja tutkimustietoon. Hanke toteutetaan ajalla 1.2.2018-31.8.2019.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.02.201831.10.2019

Rahoitus

  • Euroopan maaseuturahasto: 147 950,00 €
  • Mukana olevat yritykset: 16 438,00 €

Tieteenala

  • Monitieteinen

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.