Lapinlehmän maidon erityisominaisuudet

Projektin tiedot

Kuvaus

Lapinlehmä eli pohjoissuomenkarja on Lapin alkuperäinen nautarotu, joka on sopeutunut arktisiin olosuhteisiin. Se on muiden alkuperäisrotujen tavoin säilyttänyt monia ominaisuuksia, joita ilmastomuutoksen ja lajikadon myötä arvostetaan yhä enemmän ja jotka tarjoavat mahdollisuuksia ekologiseen ja eettisen tuotantoon. Lapinlehmä on myös tärkeä osa Lapin kulttuuriperintöä. Käytännön havainnot rodun maidon erityisyydestä ovat antaneet sysäyksen tutkia mitä erityisominaisuuksia lapinlehmän maidossa on ja miten niitä voitaisiin hyödyntää.

Tämän Lapin rahaston vuoden 2022 kärkihankkeena rahoittaman tutkimuksen tarkoituksena on saada uutta tietoa lapinlehmän maidon erityisominaisuuksista. Tutkimuksessa selvitetään lapinlehmillä maidon oligosakkarideja ja verrataan niitä valtarotujen lehmien maitoon. Maidon ravintoaineisiin kuuluvat oligosakkaridit ovat moninainen joukko hiilihydraatteja, joilla on bioaktiivisia vaikutuksia. Niiden on osoitettu toimivan probiootteina ruoansulatuskanavassa eli edistävän hyvää suoliston mikrobistokantaa sekä vaikuttavan aivojen toimintaan ja kognitiiviseen kehitykseen. Näiden bioaktiivisten vaikutusten takia maidon oligosakkaridit ovat nousseet kasvavan kiinnostuksen kohteeksi.

Lehmänmaidon oligosakkarideja on tutkittu pääasiassa vain valtarotujen lypsykarjoista, mutta alkuperäiskarjojen maidosta niitä on kartoitettu vain vähän. Tutkimus toteutetaan yhteistyönä Lapin yliopiston Arktisen keskuksen, Luonnonvarakeskuksen, tanskalaisen Aarhusin yliopiston ja yhdysvaltalaisen Kalifornian yliopiston sekä tutkimukseen osallistuvien maitotilallisten välillä. Tutkimuksesta saadun tiedon tarkoituksena on tukea lapinlehmän maidon käyttöä, lisätä rodun arvostusta sekä tukea sen elvytystyötä.TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm11.05.202231.12.2023

Rahoitus

  • KOTIRAHASTOSÄÄTIO: 20 000,00 €

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.