Lapinlehmään perustuvan erikoistumisen mahdollisuudet osana pohjoisia elinkeinoja

Projektin tiedot

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on edistää maaseutuyrittäjyyteen liittyvän tutkimus- ja kehittämistyön avulla lapinlehmään erikoistuvaa liiketoimintaa.

Lapinlehmä, viralliselta nimeltään pohjoissuomenkarja on maakuntamme alkuperäinen nautarotu, joka on hyvin sopeutunut arktisiin olosuhteisiin, mutta jonka erityisyyttä, kestävyyttä ja monia hyviä ominaisuuksia hyödynnetään vielä hyvin vähän sen tarjoamiin mahdollisuuksiin nähden. Koko maassa oli lypsyikäisiä, puhdasrotuisia lapinlehmiä vuoden 2020 lopussa 865 yksilöä (Faba 4/2021). Rotu luokitellaan uhanalaiseksi. Lapin maakunnassa oli vuoden 2020 tilaston mukaan 149 lapinlehmärotuista eläintä (kaiken ikäiset naaraseläimet ja sonnit). Lapinlehmien määrä kaksinkertaistuu Lapissa hankkeen toiminta-aikana, kun valtion omistama lapinlehmien geenipankkikarja siirtyy Tervolan Louelle Ammattiopisto Lappian hoitoon. Tämä yhdessä lapinlehmätilallisten ja yrittäjien lisääntyneen kiinnostuksen kanssa luo hyvät lähtökohdat kehittää lapinlehmään perustuvaa liiketoimintaa.

Hanke toteutetaan Lapin yliopiston Arktisen keskuksen (päätoteuttaja), Luonnonvarakeskuksen (osatoteuttaja) ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian (osatoteuttaja) yhteistyönä. Hanke jakautuu neljään työpakettiin: Lapinlehmän maidon ja lihan erityisominaisuudet (TP 1); Lapinlehmän maidon ja lihan jatkojalostus, tuotekehitys, jalosteiden hinnanmuodostus ja tuotannon kannattavuus (TP 2); Lapinlehmärodun erityisyys, lapinlehmän kasvattajien kokemusperäinen tieto ja rodun tunnettuuden lisääminen (TP 3); sekä Hallinto ja viestintä (TP4).

Hankkeen tuloksena saadaan uutta tutkimustietoa ja käytännön osaamista lapinlehmärotuisten eläinten kestävästä ja lisäarvoa tuottavasta hyödyntämisestä ja lapinlehmätuotteiden, kuten maidon ja lihan, ravintokoostumuksesta ja erityisominaisuuksista. Nämä lisäävät valmiuksia lapinlehmän maitoon perustuvaan pienmeijeritoimintaan, lapinlehmän lihan hyödyntämiseen, lapinlehmätuotteiden saamiseen markkinoille paikallisina erikoistuotteina sekä lapinlehmärodun kulttuurihistorian, kasvattajien kokemusperäisen tiedon ja tarinoiden hyödyntämiseen rodun ja sen tuotteiden tunnetuksi tekemisessä.

Hankkeessa tuotettu tieto ja osaaminen jalkautetaan kohderyhmille työpajoissa ja niiden yhteydessä järjestettävissä alku- ja loppuseminaareissa ja muissa tapaamisissa sekä erilaisina julkaisuina ja tietopaketteina. Hankkeen kohderyhmänä ovat maidon ja lihan tuottajat, lapinlehmää rotuna hyödyntävät tilalliset, lappilaiset matkailuyrittäjät ja ravintolat, elintarvikkeiden jatkojalostajat, oppilaitokset, neuvonta-ja tutkimuslaitokset sekä muut palvelujen tuottajat. Muita kohderyhmiä ovat kuluttajat ja matkailijat, tiedekeskukset, museot ja yhdistykset ja oppilaitokset.
AkronyymiLappari -elinkeino
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.08.202030.06.2023

Rahoitus

  • Euroopan aluekehitysrahasto EAKR

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.