Lainsäädännön vaikutukset hiljaisiin toimijoihin: riittämättömästä tietoperustasta osallistaviin ratkaisuihin

Projektin tiedot

Kuvaus

SILE-tutkimuskonsortion ja siihen sisältyvän Lapin yliopiston työpaketin tavoitteena on tunnistaa, kuinka hiljaisten toimijoiden hyvinvointi ja oikeudet otetaan huomioon lainsäädäntöpolitiikassa ja lakien valmistelun tietopohjassa ja kuinka heihin kohdistuvien lakien vaikutukset muodostuvat. Hiljaisiksi toimijoiksi määrittyvät ne tahot, joilla ei elinolojen tai sosiaalisen aseman vuoksi ole keinoja osallistua lainvalmistelun tietopohjan tuottamiseen. Hiljaisiksi toimijoita ovat ne, joista muut puhuvat ja joiden puolesta puhutaan lainsäädännön valmisteluprosesseissa.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sosiaalityön oppiaineen tutkijoiden tarkastelun kohteena ovat erityisesti lastensuojelun piirissä olevien lasten ja nuorten huomioiminen lainsäädäntövalmistelussa. Lisäksi siinä tutkitaan Covid 19 -pandemian ja siihen liittyvän lainsäädännön vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. 

SILE-tutkimuskonsortiossa pyritään myös kehittämään yhteistyökumppaneiden kanssa vastuullista ja osallistavaa, monipuoliselle tiedolle perustuvaa lainsäädäntöä. Konsortiota johdetaan Helsingin yliopistosta, jonka lisäksi sen kokoonpanoon kuuluvat Turun yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lapin yliopisto sekä Frisky & Anjoy Oy. Rahoitus on myönnetty STN:n Tiedon lukutaito ja tietoon perustuva päätöksenteko (LITERACY) tutkimusohjelmasta,
AkronyymiSILE
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.10.202030.04.2022

Rahoitus

  • Suomen Akatemia: 432 394,00 €

Tieteenala

  • Sosiaalityö

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.