Kulttuurinen moninaisuus osaksi koulun arkea ja käytänteitä

Projektin tiedot

Kuvaus

Kulttuurinen moninaisuus osaksi koulun arkea ja käytänteitä -yhteishankkeen tavoitteena on edistää kulttuuritietoista opettajuutta, opettajankoulutusta ja koulukulttuuria sekä lisätä osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Hankkeessa luodaan opettajien, opettajaopiskelijoiden, opettajankouluttajien, normaalikoulujen, kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden verkosto, joka jakaa hankkeen aikana tuotettua opetusmateriaalia ja toimintamalleja opettajien ammatillista kehittymistä tukien. Materiaaleissa esitellään esimerkein toimintatapoja eri luokka-asteille ja linkitetään niitä opetussuunnitelmaan, oppimisteorioihin sekä tehtyihin tutkimuksiin. Hankkeessa hyödynnetään Euroopan neuvoston materiaaleissa esiintyviä teoreettisia malleja, kuten competences for democratic culture: living together as equals in culturally diverse democratic. Hankkeessa ovat mukana Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto (johtava) ja Tampereen yliopisto. Yhteistyötahoina toimivat Svenska privatskolan I Uleåborg, Romaniasiain neuvottelukunta, Siirtolaisuusinstituutti, Saaren koulu sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

Tärkeimmät tulokset

Hankkeen osatavoitteena on kulttuuritietoisen toimintakulttuurin juurruttaminen opettajankoulutukseen ja perusasteen kouluihin. Hankkeen osatavoite toteutetaan kulttuurien välisen dialogien kehittämiseksi Suomessa eri ryhmien ja valtakulttuurin välillä.
AkronyymiKuMo
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.02.201931.12.2020

Rahoitus

  • Opetushallitus: 71 246,00 €

Tieteenala

  • Yleinen kasvatustiede

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.