Konfliktit kumoon - keinoja oppimisyhteisön toimivaan arkeen

Projektin tiedot

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa opetustoimen henkilöstön osaamista haastavien kasvatus- ja konfliktitilanteiden ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Lasten ja nuorten hyvinvointiin ja oppimiseen liittyvät haasteet voivat ilmetä mm. aggressiona, kiusaamisena ja moninaisina riita- ja ristiriitatilanteina, jotka vaikuttavat yksilöiden lisäksi oppimisympäristöön ja ilmapiiriin ja ryhmän hyvinvointiin ja toimivuuteen. Hankkeen 1. osio tarjoaa käytännön harjoituksia ryhmäyttämiseen ja ryhmähyvinvoinnin ylläpitämiseen opettajalle, jolle nämä eivät ole ennestään kovin tuttuja. 2. osio tarjoaa käytännön menetelmiä ryhmähyvinvoinnin vahvistamiseen opettajille, jotka haluavat syventää osaamistaan aiheen tiimoilta. 3. osio perehdyttää haastavien tilanteiden käsittelyyn ja konflikti- ja ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen. 4. osio tarjoaa näkökulmia haastavien kasvatustilanteiden ehkäisemiseen, ratkaisemiseen ja kuormittavuuden vähentämiseen. 5. osio perehdyttää Älyä tunteet -menetelmän kautta lasten mielen hyvinvoinnin ja tunne- ja itsesäätelytaitojen vahvistamiseen. Koulutukset sisältävät tutkimusperusteista teoriaa ja käytännöllisiä omassa työssä sovellettavia oppimistehtäviä. Koulutusosioita toteutetaan sekä lähi- että verkkokoulutuksina. Tuloksena osallistujat saavat omassa työssä sovellettavia menetelmiä, joilla edesauttaa koko oppimisyhteisön toimintakulttuurin ja -tapojen muutosta hyvinvointia ja oppimista tukevaan ja haastavia tilanteita ehkäisevään suuntaan.

Hankkeen koulutusosiot:
1. Ryhmä toimivaksi (ryhmäyttämällä): Peruskoulutus ( 1 op)
2. Ryhmä toimivaksi (ryhmäyttämällä): Jatkokoulutus (1 op)
3. Koulukiusaaminen ja -väkivalta - Dialoginen koulutus (3 op)
4. Haastavista tilanteista kohti seesteistä arkea (1 op)
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm15.05.202330.06.2025

Rahoitus

  • Opetushallitus: 40 139,00 €