Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi - Kohti resurssiviisaita liikkumisen palveluita

Projektin tiedot

Kuvaus

Pohjois-Suomen harvaan asutulla alueella saavutettavuus on haaste asukkaille ja elinkeinotoiminnalle. Etäisyydet ovat pitkiä, liikkumisen palvelut voimakkaasti pirstaloituneita ja digitointiaste on matala. Pohjoisessa tieto reiteistä ja aikatauluista on hankalasti löydettävissä - etenkin kansainvälisten yksilömatkailijoiden näkökulmasta. Laaja-alaisen yhteistyön kautta pystytään edistämään kestävää, vähähiilisempää, sujuvaa ja resurssiviisasta matkailua.

Hankkeen päätavoitteena on luoda Lapin matkailualueille ja niissä toimiville yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia kestävän ja energiatehokkaan liikkumisen edistämisen, kokonaisavaltaisen reittioppaan ja toimivien matkaketjujen kautta.

Tavoitteeseen edetään neljän osatavoitteen kautta:

Luodaan ekosysteemi, joka yhdistää liikkumisen palveluntuottajat, matkailupalveluiden tuottajat, julkisten liikkumisten palveluiden hankkijat sekä molempien toimialojen hallinnolliset toimijat

Lisätään toimijoiden tietoisuutta ja osaamista palveluliikenteen mahdollisuuksista osana liikkumisen älykästä palveluverkostoa

Kehitetään kutsupohjaista liikennettä yhteisalueellisena konseptina

Kehitetään liikkumisen palveluiden ja alueiden digitaalista näkyvyyttä sekä lisätään yrittäjien ja aluetoimijoiden osaamista digitalisaatiosta

Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi -hankkeen (EAKR, Lapin liitto) päätoteuttaja on Lapin yliopisto ja osatoteuttajana Kittilän kunnan Kideve Elinkeinopalvelut. Lisäksi yhteistyökumppaneita ja rahoittajia ovat Kolari, Muonio, Enontekiö, Inari, Sodankylä, Kemijärvi, Utsjoki, Matkahuolto ja Finavia. Hanke jatkaa Open Arctic MaaS -hankekokonaisuuden (2018-2019) aikana tehtyä työtä matkustamista tukevien digitaalisten palveluiden vakiinnuttamiseksi.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 277 190€, josta EAKR tukea 221 753€.
AkronyymiKeLiPa
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.04.202028.02.2023

Rahoitus

 • Useita kotimaisia yrityksiä: 10 000,00 €
 • Useita kuntia: 33 919,00 €
 • Euroopan aluekehitysrahasto EAKR: 221 753,00 €

Hakusanat

 • matkailuliikkuminen
 • liikkumisen palvelut
 • liikenne
 • ekosysteemi
 • matkailuliikkumisenpalveluiden ekosysteemi
 • reittiopas
 • palveluliikenne
 • kutsuohjautuva liikenne
 • ostopalveluliikenne

Tieteenala

 • Matkailututkimus