Kestävä biotalous porolaitumilla - Analyysit ja kehittämisehdotukset ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän poronhoidon ja maankäytön edistämiseksi

Projektin tiedot

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on tuottaa analyysi- ja synteesitietoa sekä kehittämisehdotuksia siitä, miten poronhoitoa ja poronhoitoalueen maankäyttöä voidaan kehittää ja ohjata ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävämmäksi. Samalla hanke tuottaa tietoa ja toimintamalleja, joilla voidaan sovittaa yhteen erilaisia intressejä ja lieventää poronhoitoon, maankäyttöön ja eri elinkeinoihin liittyviä ristiriitoja.

Tuotokset
Hankkeessa laaditaan erilaisia vaihtoehtoskenaarioita porotalouden mahdollisista kehityssuunnista eri alueilla. Samalla selvennetään, miten ja mihin suuntaan erilaiset mekanismit, tekijät ja toimenpiteet ohjaavat poronhoitoa sekä laidunten tilaa eri alueilla. Lopuksi laaditaan erilaisia toimenpidesuosituksia, joilla voidaan kehittää eri alueilla toimivaa poronhoitoa ekologisesti, tuotannollisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti entistä kestävävämmäksi.

Hanketta johtaa Luonnonvarakeskus ja erikoistutkija Jouko Kumpula.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm13.02.201831.12.2019

Rahoitus

  • Maa- ja metsätalousministeriö: 40 000,00 €

Tieteenala

  • Ympäristötiede

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.