Käyttäytymismuutoksen johtaminen tekoälykulttuurissa. Uuden koulutusratkaisun pilotointi yrityksille ja organisaatioille yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishankkeena

Projektin tiedot

Kuvaus

LEADBEHA hanke toteutetaan kuuden korkeakoulun yhteishankkeena. Hankkeen tavoitteena on (1) kartoittaa alueellisen kattavasti yritysten ja työelämän koulutustarpeita, jotka liittyvät tekoälykulttuurin juurruttamisen johtamiseen; (2) räätälöidä aihepiiriin liittyviä korkeakoulututkintoihin kuuluvia opintojaksoja saadun palautteen pohjalta ja (3) pilotoida kyseisiä koulutuskokonaisuuksia yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstölle. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta on mukana hankkeessa osatoteuttajana tavoitteenaan tarjota opintokokonaisuuteen muotoilun opintoja, jotka tukevat organisaation muutosprosessia empaattisella ja ihmiskeskeisellä näkökulmalla palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen. Hankkeessa tuotettujen koulutuskokonaisuuksien pilotointi on suunniteltu alkavaksi syksyllä 2020.
AkronyymiLEADBEHA
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.08.201931.12.2022

Rahoitus

  • Euroopan sosiaalirahasto ESR: 79 080,00 €

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.