Projektin tiedot

Kuvaus

Jakamistalous ja yhteisöllinen kuluttaminen ovat jatkuvasti suosiotaan kasvattavia trendejä, joiden toimintatavat sekä haastavat perinteisten matkailupalveluiden talouden logiikan että tuovat uudenlaisia mahdollisuuksia matkailutoimijoille. Hankkeessa tarkastellaan, miten jakamistaloutta ja yhteisöllistä kuluttamista voidaan hyödyntää yritysten tuotekehityksessä ja uuden liiketoiminnan kehittämisessä sekä miten ilmiöihin liittyviä haasteita voidaan hallita. Hankkeen toimenpiteinä ensinnäkin kartoitetaan jakamistalouden muotoja sekä jakamistalouden matkailullista toimintaympäristöä ja kenttää Lapissa. Toiseksi hankkeessa selvitetään paikallisen arjen jakamisen mahdollisuuksia ja haasteita matkailussa sekä mahdollisia tulevaisuuden ratkaisuja niihin.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.08.201630.11.2017

Rahoitus

  • Euroopan aluekehitysrahasto EAKR: 67 928,00 €

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.