Jäkälä - Jälkihuoltopalveluiden kehittäminen Lapissa

Projektin tiedot

Kuvaus

Jäkälä – Jälkihuoltopalveluiden kehittäminen Lapissa -hankkeen tavoitteena on luoda yhdenvertaiset ja tasalaatuiset jälkihuollon palvelut Lapin hyvinvointialueella. Yhdenvertaisilla ja tasalaatuisilla palveluilla pyritään tuottamaan laadukkaita ja vaikuttavia jälkihuollon palveluita ja tukitoimia, jotka vastaavat nuorten yksilöllisiä tuen tarpeita. Hankkeen kehittämistyötä pilotoidaan Lapin hyvinvointialueen Lounaisella palvelualueella ja hankkeen päättymisen jälkeen hyvät ja toimivat käytänteet otetaan käyttöön koko Lapin hyvinvointialueella.

Jäkälä-hanke toteutetaan ryhmähankkeena, jonka kehittämistyön toteuttajina ovat Lapin Ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Lapin yliopisto ja Lapin hyvinvointialue.

Lapin yliopiston päävastuulla on moniammatillisten yhteistyörakenteiden ja -prosessien luominen jälkihuollossa. Lisäksi Lapin yliopisto on mukana ammattilaisten osaamisen vahvistamisessa ja työkäytänteiden levittämisessä ja hankkeen arvioinnissa yhdessä muiden hanketoimijoiden kanssa. Lapin yliopisto osallistuu myös muiden hanketoimijoiden vastuulla olevien työpakettien toteutuksiin oman asiantuntijuutensa pohjalta.

Hankkeen myötä jälkihuoltopalvelut Lapin hyvinvointialueella vahvistuvat ja yhtenäistyvät, minkä seurauksena lasten ja nuorten saama jälkihuollollinen tuki on entistä vaikuttavampaa. Jälkihuoltoon oikeutetut täysi-ikäiset nuoret ja nuoret aikuiset saavat tarpeenmukaisia palveluita ja tukitoimia aikuistumisen ja itsenäistymisen tueksi. Tätä kautta laadukas ja vaikuttava jälkihuolto vähentää lasten ja nuorten syrjäytymistä ja huono-osaisuuden ylisukupolvisuutta.

Hanketta osarahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR+). Hanke on osa laajempaa SOILA – Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanketta.

LyhytotsikkoJäkälä
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01.03.202428.02.2027

Rahoitus

  • Euroopan sosiaalirahasto ESR: 243 535,00 €

Tieteenala

  • Sosiaalityö

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.